Darmowa wysyłka od 399 zł

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 01.01.2017

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.sleepee.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 1. Postanowienia ogólne.

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: Sleepee s.c. z siedzibą w Gdański (80-414) przy ul. Dźwigowa 13a.

2. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami: NIP: 701-056-93-95, REGON: 364235623

3. Numer rachunku bankowego: 71 1050 1054 1000 0092 2584 5396

4. Adres do korespondencji i przesyłek: Sleepee s.c, ul. Staropolska 4, 03-289 Warszawa

 

5. Dane do kontaktu: tel. +48  690 905 260

6. Zakres działalności - sprzedaż artykułów dla niemowląt i małych dzieci - w szczególności wyrobów własnych pod marką Sleepee

7. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Sleepee (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna .

8. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Sleepee jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.

9. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Sleepee jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.


2. Oferta

1. Towary oferowane w Sklepie Sleepee są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie Sleepee.

2. Sklep Sleepee może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

3. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy

4. Oferta Sklepu Sleepee obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zamówienia

1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Sleepee jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu Sleepee

2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.

3. Klient, który zarejestruje konto w Sklepie Sleepee ma prawo do usunięcia konta i wyrejestrowania się ze Sklepu Sleepee w dowolnym momencie.

4. Klient po złożeniu Zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Sleepee dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem Sleepee.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. Sklep Sleepee zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie  polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji i zamawiania. 

 

4. Płatności

1. Cenę należną Sklepowi Sleepee wraz z innymi należnymi opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie Sleepee:

a. płatność online za pomocą systemu PayU, prowadzącym działalność pod adresem www.payu.pl

b. przedpłata przelewem na konto bankowe  o numerze 76 1090 1854 0000 0001 3136 1503

c. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 4.2 wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu Sleepee, zamówienie zostanie anulowane.

 4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

6. Przy płatnościach kartą czas realizacji wynosi do 3 dni roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Wysyłka

1. Zamówione towary są dostarczane w poniższy sposób:

 

Kurier DPD

2. Koszty dostawy wynoszą:

 

Kurier - 15 zł

 

3. Odbiór osobisty możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniu z ulicy Staropolskiej 4, 03-289 Warszawa

4. Sklep Sleepee dołącza rachunek do zamówienia.

5. Sklep Sleepee nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sklepu Sleepee lub nieodebrania przesyłki  w wyznaczonym terminie.

6. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.

7. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

 

6. Zwroty

 

1. Klientom dokonującym zakupu w Sklepie Sleepee, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Zwrotowi  podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.  

3. Aby skorzystać z prawa zwrotu, powinni Państwo poinformować Sklep Sleepee wysyłając maila na adres: kontakt@sleepee.pl

Formularz Zwrotu Towaru

4. Towar  wraz z wydrukowanym formularzem, należy niezwłocznie odesłać na adres: Sleepee s.c, ul. Staropolska 4, 03-289 Warszawa. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

 

5. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu towaru na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

 

7. Reklamacje.

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Sleepee objęte są gwarancją producenta. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru.

2. Aby skorzystać z prawa reklamacji, Klient powinien poinformować Sklep Sleepee wysyłając maila na adres: kontakt@sleepee.pl

Formularz Reklamacji Towaru

3. Wraz z wydrukowanym formularzem prosimy o odesłanie towaru na adres: Sleepee s.c, ul. Staropolska 4, 03-289 Warszawa

4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep Sleepee zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Sleepee towary do wyboru.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji.

7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

 

8. Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Sleepee s.c., ul. Śląska 32/6, 02-472 Warszawa

2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

3. Sklep Sleepee na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

4. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.

5. Klient ma prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

 

9. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail kontakt@sleepee.pl

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej www.sleepee.pl

 

 

 Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów